Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Επιστολή Συλλόγου Εφοριακών Κέρκυρας για το κλείσιμο της ΥΕΔΔΕ Κέρκυρας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΑΜΑΡΑ 13–49100 ΚΕΡΚΥΡΑ–ΤΗΛ: 2661363448 FAX: 2661034550
www.corfutax.blogspot.comemail:syllogoseforiakonkerkyras@yahoo.gr
                  

Κέρκυρα  01/12/2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Συλλόγου: 33/2015

ΠΡΟΣ:
Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Τρ. ΑλεξιάδηΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Μπάκα


Βουλευτές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Βάκη Φωτεινή
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Καββαδά Αθανάσιο
Κοντονή Σταύρο
Παυλίδη Κωνσταντίνο


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Γαλιατσάτο
Δήμαρχο Κερκυραίων κ. Νικολούζο


Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.


Ο.Τ.Υ.Ε


Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Εφοριακών

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Τμήματος Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε. Ιονίων Νήσων)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
με τα υπ’ αριθμ.  1058824/08.04.2014  και 1129240/27.10.2015 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αποφασίστηκε η  «σύσταση, ανασυγκρότηση και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που θα ασκούν αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. από το Σ.Δ.Ο.Ε».
Στα ανωτέρω έγγραφα αναφερόταν ρητά η σύσταση του Τμήματος Γ2 Ερευνών με έδρα την Κέρκυρα, υπαγόμενο στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πατρών, στο οποίο Τμήμα μεταφερόταν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ερευνών Κέρκυρας, του Σ.Δ.Ο.Ε. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων.

Ως εκ θαύματος όμως, σε νεώτερο έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Μπάκα, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΑΒ Β 1150875 ΕΞ. 23.11.2015, το οποίο αναφέρεται στην προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων, στην προτελευταία παράγραφο σημειώνεται ότι στα τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ρόδου, Μυτιλήνης, Κέρκυρας και Καλαμάτας δεν γίνεται τοποθέτηση προσωπικού και η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών θα επανεξεταστεί μεταγενέστερα, με συνέπεια να αναστέλλεται, μεταξύ των άλλων, η λειτουργία του Τμήματος Κέρκυρας. Οι δε υπηρετούντες σε αυτό υπάλληλοι μεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. όπως η Δ.Ο.Υ. και το Τελωνείο Κέρκυρας. Από την μετακίνηση εξαιρέθηκαν δύο υπάλληλοι για τους οποίους δεν προβλέπεται η μετακίνησή τους στις ανωτέρω υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και για τους οποίους δεν λήφθηκε απόφαση-μέριμνα για την νέα υπηρεσία που τοποθετούνται. Υπενθυμίζουμε, ότι με τα νέα οργανογράμματα του Υπουργείου Οικονομικών, οι μόνες Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους είναι αυτές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.  Συνεπώς οι δύο αυτοί υπάλληλοι θα πρέπει να μετακινηθούν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη; Άραγε με ποιον τρόπο έγινε η επιλογή των υπαλλήλων που δεν μετακινούνται στη Γ.Γ.Δ.Ε.;  Σας υπενθυμίζουμε το έγγραφο του Συλλόγου Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 240/22-06-2015, το οποίο συνυπογράψατε ως Πρόεδρος του συλλόγου αυτού, με το οποίο εκφράζατε την αντίθεσή σας σε αδιαφανείς διαδικασίες χωρίς ενιαία και μετρήσιμα κριτήρια, αναφορικά στη μετακίνηση υπαλλήλων.

Με το έγγραφο ΔΔΑΔ Β 1152341 ΕΞ με ημερομηνία 25.11.2015, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Μπάκα, οι υπάλληλοι καλούνται ενόψει της οριστικής τοποθέτησής τους να υποβάλλουν αίτηση προτίμησης τοποθέτησης, με καταληκτική ημερομηνία την 01/12/2015,  χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται αν μπορούν να αιτηθούν τη μετακίνηση/παραμονή στο Τμήμα Ερευνών Γ2 Κέρκυρας, δεδομένου ότι με το προηγούμενο αναφερόμενο έγγραφο η λειτουργία του Τμήματος αυτού αναστέλλεται.

Με το παρόν έγγραφο, οι εργαζόμενοι στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κέρκυρας, θέλουμε αφενός μεν να εκφράσουμε τη λύπη μας αφετέρου δε την αγανάκτησή μας για τον ερασιτεχνισμό και την προχειρότητα με την οποία το Υπουργείο μας και η Γ.Γ.Δ.Ε. αντιμετωπίζουν την ανασυγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεδομένου ότι:
1.     Ενώ ο ίδιος υποστηρίξατε δημοσίως, μετά τις κατηγορίες εναντίον σας για διάλυση του Σ.Δ.Ο.Ε., ότι αυτό δεν καταργείται ή υποβιβάζεται αλλά αντίθετα αλλάζει μορφή και ενδυναμώνεται εντούτοις βλέπουμε πως τέσσερα από τα τμήματά του αναστέλλουν τη λειτουργία τους, δηλαδή καταργούνται, εφόσον φυσικά θεωρήσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του Σ.Δ.Ο.Ε. κατ’  ουσία μετατρέπεται σε Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
2.    Για ποιον λόγο καταργείται το Τμήμα Κέρκυρας, όταν το νησί μας αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους   τουριστικούς προορισμούς στη χώρα, με αυξημένες ανάγκες διενέργειας φορολογικών  και τελωνειακών ελέγχων; Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι το πρώην Σ.Δ.Ο.Ε. Κέρκυρας είχε επιδείξει πλούσιο ελεγκτικό έργο με αποκάλυψη πολλών και σημαντικών εστιών φοροδιαφυγής, όπως λαθρεμπόριο, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών στοιχείων κ.λπ.
3.    Πρώτα αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων τμημάτων και μετά οι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης τοποθέτησης χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν αν μπορούν να δηλώσουν προτίμηση για τις υπηρεσίες των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.
4.    Ζητείται από τους υπαλλήλους του Τμήματος του πρώην Σ.Δ.Ο.Ε. Κέρκυρας,  με το έγγραφο 1150875/23-11-2015, να αναχωρήσουν άμεσα για τις νέες τους υπηρεσίες και να γνωστοποιηθεί αυτό στην Κεντρική Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., χωρίς όμως πρώτα να έχει γίνει καταγραφή των υποθέσεων με τις οποίες είναι αυτοί επιφορτισμένοι, χωρίς να έχει γίνει καταγραφή των προσωρινών αποτελεσμάτων του ελέγχου, χωρίς να έχει γίνει παράδοση των υποθέσεών τους σε άλλους υπαλλήλους ή στις νέες υπηρεσίες που θα ανατεθούν αυτές, παρότι για τις υποθέσεις αυτές έχουν δαπανηθεί αμέτρητες εργατοώρες.
5.    Γενικότερα, γιατί μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας και τα δημόσια έσοδα αποφασίζεται η «ανασυγκρότηση» του Σ.Δ.Ο.Ε., η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε άλλες υπηρεσίες, χωρίς όμως να έχει σχεδιασθεί εκ των προτέρων η ακριβής και αποτελεσματική διαδικασία  με την οποία θα συντελεσθεί η ανασυγκρότηση αυτή; Γιατί αποφασίζεται η κατάργηση ορισμένων τμημάτων του Σ.Δ.Ο.Ε.  και άλλα τινά, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε αυτό πλέον να μην ασχολούνται με τις χιλιάδες υποθέσεις και κυρίως τις υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης  αλλά αντίθετα να ασχολούνται με γραφειοκρατικά θέματα;
6.    Αν το κριτήριο αναστολής της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας  είναι το δημοσιονομικό όφελος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι αυτό θα είναι ελάχιστο, δεδομένου ότι κατ’  ουσία αυτό αναφέρεται πιθανώς μόνο στην καταβολή ενός επιδόματος θέσεως ευθύνης (προϊσταμένου τμήματος), το οποίο ανέρχεται σε περίπου 200 ευρώ μηνιαίως, προ φορολογίας και λοιπών κρατήσεων.  Αν η υπηρεσία αυτή καταργηθεί, θα προκύψουν δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων από άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. προς το νησί της Κέρκυρας οι οποίες, με τα σημερινά δεδομένα, ανέρχονται ημερησίως σε περίπου 250 ευρώ (έξοδα μετακίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και έξοδα διατροφής) ήτοι δεκάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως, πολλαπλάσια δηλαδή από το όποιο κέρδος θα προέκυπτε από ενδεχόμενη μείωση δαπανών. Όσο δε αφορά στην εξοικονόμηση από ενοίκια και λοιπά λειτουργικά έξοδα, το Τμήμα αυτό της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα μπορούσε να στεγαστεί στο κτίριο της πρώην Β’  Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, το οποίο είναι μεν  μισθωμένο αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του είναι κενό, αφού στους χώρους που στο παρελθόν εργάζονταν εβδομήντα υπάλληλοι σήμερα εργάζονται περίπου δεκαπέντε.  Εξάλλου κ. Υπουργέ, γνωρίζετε και έχετε ήδη δείξει το ενδιαφέρον σας, κατόπιν σειράς εγγράφων που έχει αποστείλει έως σήμερα ο Σύλλογός μας, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας  έχουν προβεί σε ενέργειες ώστε οι Οικονομικές Υπηρεσίες του νομού μας να μεταστεγαστούν στο δημόσιο κτίριο του Διοικητηρίου Κέρκυρας, στην οδό Σαμάρα 13, στο κέντρο της πόλης, με συνέπεια την εξοικονόμηση χρημάτων από ενοίκια και λοιπά λειτουργικά έξοδα.
7.    Με όλη αυτή την αναστάτωση που προκαλείται πως θα προχωρήσει το Υπουργείο μας στον έλεγχο της νέας λίστας  που έχει δει το φως της δημοσιότητας,  με 10.000 ονόματα,  η οποία παραδόθηκε από τις αρχές της Γερμανίας  σε έλληνες δικαστικούς λειτουργούς, όταν μάλιστα από την περιβόητη λίστα Λανγκάρντ έχουν ελεγχθεί ελάχιστες υποθέσεις;
8.    Δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα της απόφασης αναστολής, δηλαδή εν τέλει κατάργησης της υπηρεσίας  της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.-Σ.Δ.Ο.Ε. Κέρκυρας, μιας και όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού».

Δυστυχώς οι πειραματισμοί σε τόσο κρίσιμες ώρες με μαθηματική ακρίβεια επιφέρουν καταστροφικά αποτελέσματα.

Διαμαρτυρόμαστε κύριε Υπουργέ ότι χωρίς απολύτως κανένα διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς και τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ένα τόσο σημαντικό θέμα αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο πρόχειρο και ευκαιριακό. Η όποια αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει να προκύψει μέσα από διαδικασίες διαλόγου αλλά και από τεκμηριωμένες προτάσεις.

Δυστυχώς, με την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το κράτος, όπως τουλάχιστον εκφράζεται μέσα από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, έχει συνέχεια, αφού η σταδιακή αποψίλωση και κατάργηση των δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων παραμένει στους σχεδιασμούς και των νυν κυβερνώντων, όπως και των προηγούμενων,  όταν μάλιστα, από δημοσιεύματα που έχουν αναρτηθεί κατά καιρούς στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ανιχνεύεται και η πρόθεση κατάργηση της ίδιας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ιονίων Νήσων.

Κλείνοντας, απευθυνόμαστε και καλούμε την Περιφερειακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση ταυτόχρονα με τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να αναλάβουν και να στηρίξουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της μη εφαρμογής και υλοποίησης των συγκεκριμένων σχεδίων και αποφάσεων, ζητώντας φυσικά από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία να επανεξετάσουν τη θέση τους και να προχωρήσουν μάλιστα στην ενδυνάμωση του Τμήματος Κέρκυρας.  


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Κέφης Χρήστος

Μπαλανίκας Αλέξανδρος

Read more »

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Αποτελέσματα εκλογών της 07/11/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. του Νομού Κέρκυρας, οι οποίες διεξήχθησαν στις 07/11/2014.
Αποτελέσματα ΔΣ:
Αντι-Δράστε: 65,43%
ΔΑΚΕ: 32,10%
ΕΕΕ: 2,47%

Αποτελέσματα ΠΟΕ ΔΟΥ:

Αντι-Δράστε: 64,20%
ΔΑΚΕ: 34,57%
ΕΕΕ: 1,23%

Μετά από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, οι θέσεις σε αυτό κατανέμονται ως εξής:
Πρόεδρος: Κέφης Χρήστος (Αντι-Δράστε)
Αντιπρόεδρος: Γραμμένος Νικόλαος (Αντι-Δράστε)
Γραμματέας: Μπαλανίκας Αλέξανδρος (Αντι-Δράστε)
Ταμίας: Καββαδίας Αριστείδης (Αντι-Δράστε)
Μέλη: Δροσοπούλου Αγγελική (Αντι-Δράστε), Μοναστηριώτη Κωνσταντίνα (Δ.Α.Κ.Ε.), Μάνεση Αναστασία (Δ.Α.Κ.Ε.).
Read more »

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 24/09/2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΑΜΑΡΑ 13–49100 ΚΕΡΚΥΡΑ–ΤΗΛ: 2661363448  FAX: 2661034550
www.corfutax.blogspot.comemail:syllogoseforiakonkerkyras@yahoo.gr
                  
Κέρκυρα,  26/09/2013
Αρ Πρωτοκόλλου: 32
Προς: την Π.Ο.Ε.  Δ.Ο.Υ.

Θέμα: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 24/09/2013

Όπως είναι πλέον αυτονόητο, ακόμη και για τους πιο δύσπιστους, τούτη η κυβέρνηση λειτουργεί απροκάλυπτα ως εντολοδόχος ξένων συμφερόντων, όπως αυτά εκφράζονται μέσω  της Τρόικα.
Με πρόφαση μια υποτιθέμενη αναδιάρθρωση τους κράτους,  κάθε μέρα,  προχωρά στην διάλυση της κοινωνίας (παιδεία–υγεία-κοινωνική ασφάλιση–πρόνοια), απολύει μαζικά χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, κόβει συντάξεις, κλείνει επιχειρήσεις, επιβάλλει δυσβάσταχτους φόρους, ξεπουλά τον φυσικό μας πλούτο στα ντόπια και ξένα αρπακτικά, οδηγεί στην ανεργία και στην εξαθλίωση εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας. Πράγματα χιλιοειπωμένα και χιλιοδιατυπωμένα.
Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στις Δ.Ο.Υ. του Νομού Κέρκυρας, εκτιμώντας τις τραγικές, για όλους μας, συνέπειες της συνέχισης της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής, με σχεδόν ομόφωνη απόφασή της, (μία μόνο αρνητική ψήφος) αποφάσισε ότι ο μόνος δρόμος πλέον είναι η ανατροπή της απάνθρωπης αυτής πολιτικής αλλά και των εκφραστών της και ζητά από την Π.Ο.Ε.  Δ.Ο.Υ. να προβεί στην προκήρυξη απεργίας διαρκείας.
Όπως ήδη έχουμε επισημάνει στο παρελθόν, οι μονοήμερες και διήμερες απεργίες-πυροτεχνήματα δεν αποτελούν πλέον όπλο για τους εργαζόμενους, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ικανό να ανατρέψει την πολιτική αυτή.
Όποιος συνάδελφος πιστεύει ότι μπορεί να εξαιρεθεί από όσα, με σχεδόν μαθηματική βεβαιότητα,  θα μας συμβούν στο επόμενο διάστημα, είναι τουλάχιστον αφελής. Κλείσιμο υπηρεσιών, απολύσεις, μετακινήσεις σε άλλες υπηρεσίες, επιπλέον μείωση μισθών, βίαια υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, διώξεις με το νέο πειθαρχικό δίκαιο, ένας κατάλογος ατέλειωτος.
Ζητάμε τον άμεσο συντονισμό με άλλες Ομοσπονδίες του δημοσίου τομέα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να οργανωθεί με προσεκτικά και στέρεα βήματα μια τέτοιου μεγέθους κινητοποίηση.
Απαραίτητα επίσης, επικουρικά  στοιχεία για την επιτυχία του αντικειμενικού σκοπού της απεργίας διαρκείας θεωρούμε πως πρέπει να είναι τουλάχιστον:
1)    Η κατάλληλη νομική προετοιμασία ώστε να αποφευχθεί η κήρυξη της απεργίας ως παράνομης
2)   Ο συντονισμός με κλάδους και ενώσεις του ιδιωτικού τομέα, μισθωτών αλλά και αυτοαπασχολούμενων
3)   Η κατάλληλη προώθηση της απεργίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τοπικά αλλά και εθνικής εμβέλειας, ώστε να γίνει κοινό κτήμα ότι η ανατροπή δεν είναι αίτημα συντεχνιακό-κλαδικό αλλά όρος επιβίωσης για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας
4)   Η περιφρούρηση της απεργίας με πολυπληθείς ομάδες εργαζομένων αλλά και μέσω των Απεργιακών Επιτροπών
5)   Η συγκρότηση απεργιακού ταμείου για την προμήθεια βασικών ειδών πρώτης ανάγκης για τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικογενειακά,  οικονομικά προβλήματα (πχ. με άνεργο σύζυγο, πολύτεκνοι κλπ). Στο ταμείο αυτό θα μπορούσε να συνεισφερθεί μέρος από τα αποθεματικά  των Ταμείων των κατά τόπους Συλλόγων, μέρος, πιθανώς,  από το Ταμείο  Αλληλοβοήθειας, εισφορές μέσω απεργιακών κουπονιών κλπ. 
6)   Οι παράλληλες δράσεις ώστε να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις όσο δυνατόν πιο μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Με ομόφωνη απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης καταδικάζεται η δολοφονία του Παύλου Φύσσα από το μέλος του μορφώματος της Χρυσής Αυγής, το οποίο ανδρώθηκε, κυρίως,  λόγω της εφαρμοζόμενης μνημονιακής πολιτικής και της εξαθλίωσης του ελληνικού Λαού.

Τέλος, η Συνέλευση,  ομόφωνα, ζητά να γίνουν από την Π.Ο.Ε.  Δ.Ο.Υ.  οι απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να ανακληθούν οι απολύσεις των καθαριστριών του Υπουργείου μας και να μην επιτραπεί σε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού η είσοδος στις Υπηρεσίες μας, όπου εκτός των άλλων  υπάρχουν απόρρητα φορολογικά έγγραφα, τα οποία δεν μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ιδιώτες.


Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
                             Ο Γραμματέας
Γραμμένος Νικόλαος
                             Κέφης Χρήστος
    
                                                 


Read more »

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Σχεδιαζόμενη κατάργηση των Τμημάτων Δικαστικού και Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και των λοιπών Δ.Ο.Υ. των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΑΜΑΡΑ 13–49100 ΚΕΡΚΥΡΑ–ΤΗΛ: 2661041442  FAX: 2661034550
www.corfutax.blogspot.comemail:syllogoseforiakonkerkyras@yahoo.gr
                  
Κέρκυρα  14/05/2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου Συλλόγου: 10/2013

ΠΡΟΣ:
 • ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
 1. Ν.Δ.
 2. ΣΥ.ΡΙΖ.Α
 3. Π.Α.Σ.Ο.Κ
 4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
 5. ΔΗΜ.ΑΡ
 6. Κ.Κ.Ε.

 • ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 1. ΔΕΝΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
 2. ΣΑΜΟΪΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ
 3. ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 4. ΣΟΛΔΑΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ
 5. ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 6. ΚΟΝΤΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟ.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ:
 1. ΚΕΡΚΥΡΑΣ κ. ΤΡΕΠΕΚΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΠΑΞΩΝ κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 3. ΛΕΥΚΑΔΑΣ κ. ΑΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ
 4. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ κ. ΠΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
 5. ΙΘΑΚΗΣ κ. ΚΑΣΣΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
 6. ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ. ΜΠΟΖΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ.
(Με την παράκληση να ενημερώσουν τις παρατάξεις του Περιφερειακού και των Δημοτικών Συμβουλίων).


 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ κ. ΧΑΤΖΑΚΗ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. ΑΚΑΛΙΔΗ
 • Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.
 • ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Σχεδιαζόμενη κατάργηση των Τμημάτων Δικαστικού και Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και των λοιπών Δ.Ο.Υ. των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Τις τελευταίες ημέρες αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Εφοριακών Ελλάδος (poedoy.gr) ενημερωτικό σημείωμα,  αναφορικά στο νέο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ των αλλαγών συμπεριλαμβάνεται και η κατάργηση των Τμημάτων Δικαστικού και Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας διαμέσου της συγχώνευσής τους με τα αντίστοιχα τμήματα της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, με μεταφορά αυτών στη Δ.Ο.Υ. αυτή.
Επίσης, σε επίπεδο Επτανήσων, τα τμήματα ελέγχου και δικαστικού της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας μεταφέρονται στην Πρέβεζα, της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου στην Πάτρα και της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου στον Πύργο.
Η κατάργηση των Τμημάτων αυτών, όπως έχουμε ενημερώσει τους περισσότερους από τους ανωτέρω παραλήπτες της επιστολής στο άμεσο παρελθόν,  έρχεται να προστεθεί στην, εντός του τρέχοντος έτους, πρόταση για κατάργηση του ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων, η οποία φαίνεται να έχει αποφευχθεί κατόπιν συντονισμένων ενεργειών και παρεμβάσεων πλήθους φορέων και οργανώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μετά από ενέργειες και του Συλλόγου μας. Επίσης έρχεται να προστεθεί στην εντός του προηγούμενου έτους κατάργηση της Οικονομικής Επιθεώρησης Ιονίων Νήσων, η οποία απορροφήθηκε από την Οικονομική Επιθεώρηση Ηπείρου αλλά και στην αποφασισμένη κατάργηση των Δ.Ο.Υ. Ιθάκης και Παξών. Είναι εμφανής, με τον τρόπο αυτό, η σταδιακή αποψίλωση και κατάργηση των δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όταν μάλιστα, από δημοσιεύματα που έχουν αναρτηθεί κατά καιρούς στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ανιχνεύεται και η πρόθεση κατάργησης της ίδιας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ιονίων Νήσων.

Με βάση το ενημερωτικό σημείωμα της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ., η απόφαση λήφθηκε κατόπιν σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) κ. Θεοχάρη.

 Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης για την απορρόφηση των Τμημάτων αυτών από τα αντίστοιχα της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας,  το κυρίαρχο επιχείρημα εδράζεται στο μικρό μέγεθος της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας,  τα τμήματα της οποίας απορροφώνται. Έτσι, η Δ.Ο.Υ. μας, δεν μπορεί να έχει ανεπτυγμένα Τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου και άρα αυτά πρέπει να απορροφηθούν από τα αντίστοιχα τμήματα της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.
Όπως θα καταδείξουμε πιο κάτω αλλά και όπως  γνωρίζουν όλοι οι υπάλληλοι αλλά και όσοι έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες μας όπως πολίτες, επιχειρήσεις, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, οι αιτιάσεις αυτές είναι απολύτως ανακριβείς και ακριβώς αντίθετες με όσα ισχύουν στην πραγματικότητα, κάτι που μας βάζει σε σοβαρές σκέψεις για τα κίνητρα και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της απορρόφησης αυτής.

Συγκεκριμένα:
·                     Στη  Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, στην οποία έχουν ενοποιηθεί η πρώην Α’  και Β΄ Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, απασχολούνται περίπου 100 υπάλληλοι ενώ στην Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας  απασχολούνται 60 υπάλληλοι, δηλαδή περίπου οι μισοί από της Δ.Ο.Υ. μας, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό Δ6Α 1150547 ΕΞ 1.11.2012 με θέμα τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων των ΔΟΥ.
·                     Στη Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας λειτουργούν τη στιγμή αυτή πλήρως ανεπτυγμένα τα Τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου στα οποία απασχολούνται αποκλειστικά υπάλληλοι πτυχιούχοι Οικονομικών και Νομικών Σχολών κάποιοι εξ’  αυτών και με μεταπτυχιακούς τίτλους. Το σύνολο των υπαλλήλων των τμημάτων αυτών  ανέρχεται σε είκοσι δύο άτομα, πάνω δηλαδή από το ένα τρίτο του συνόλου των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, η οποία όπως είναι φυσικό δεν μπορεί να έχει ανεπτυγμένα τα τμήματα αυτά.
·                     Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Κέρκυρα συγκεκριμένα υποδέχονται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών-τουριστών με αποτέλεσμα τη δραστηριοποίηση χιλιάδων επιχειρήσεων ακόμη και στα μικρότερα χωριά αντίθετα μάλιστα από το Νομό Θεσπρωτίας ο οποίος είναι εν μέρει υποβαθμισμένος τουριστικά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
·                     Αναφορικά στο Δικαστικό Τμήμα, στη Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας τα ποσά από είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών ανέρχονται σε 7.706,836,00 ευρώ περίπου για το 1ο τρίμηνο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 80% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 όταν τα αντίστοιχα ποσά της Ηγουμενίτσας ανέρχονται για το το 1ο τρίμηνο του 2013 σε 1.326.743,00 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Συνεπώς τα ποσά της (μικρής κατά το Υπουργείο)  Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της (μεγάλης κατά το Υπουργείο) Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας. Επίσης, με ποια λογική διαλύεται μια Δ.Ο.Υ. η οποία έχει υπερκαλύψει τους στόχους τους οποίους το ίδιο το Υπουργείο έχει θέσει και μάλιστα σε τόσο υψηλό ποσοστό;
·                     Η στοχοθεσία είσπραξης της «μικρής» Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας τα τμήματα της οποίας πρέπει να απορροφηθούν, για το 2013, τέθηκε στο ύψος των 20.577.307,00 ευρώ ενώ για τη «μεγάλη» Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας (απορροφώσα), ανέρχεται σε 3.750.723,00 ευρώ, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου 1078628/14-05-2013, άρα στην πραγματικότητα η μικρή Δ.Ο.Υ. θα απορροφήσει τα τμήματα της μεγάλης Δ.Ο.Υ.
·                     Στην Κέρκυρα βρίσκεται η έδρα τόσο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και η έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου αλλά και Εφετείου, στα οποία εκδικάζονται τόσο  υποθέσεις της Κέρκυρας όσο και της Ηγουμενίτσας.
·                     Ο όγκος εργασιών που είναι επιφορτισμένο το «καταργούμενο» Δικαστικό Τμήμα της  Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας είναι σημαντικός και περιλαμβάνει την αντίκρουση προσφυγών, τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, την καθημερινή σχεδόν παράσταση σε δίκες φοροδιαφυγής, πλειστηριασμούς κ.λ.π., εργασίες στις οποίες φυσικά εμπλέκονται και φορολογούμενοι πολίτες οπότε η ταλαιπωρία θα είναι διπλή, για υπαλλήλους και πολίτες.
·                     Αναφορικά στους ελέγχους που διενεργούνται από τα Τμήματα Ελέγχου, είναι πολλαπλάσιοι στη Δ.Ο.Υ. της Κέρκυρας σε σύγκριση με τους αντίστοιχους της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.
·                     Αναφορικά σε στοιχεία δηλώσεων, επιχειρήσεων, εσόδων και λοιπών ποσοτικών μεγεθών παραπέμπουμε στα στοιχεία που το  ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/PublicIssue/documents_Statistics/statdeltio2011.pdf), από τα οποία εμφανίζεται ότι ο Νομός της Κέρκυρας σε σχέση με το Νομό Θεσπρωτίας έχει:
  τριπλάσιους φορολογούμενους, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα,
 τριπλάσια ποσά εσόδων από Φόρο Εισοδήματος και ΦΠΑ,
 εξαπλάσια ποσά είσπραξης ΦΠΑ παρελθόντων ετών,
εκατόν εβδομήντα μία φορές (171 !!!!)  περισσότερα εισπραχθέντα ποσά από έλεγχο της ΠΟΛ 1144,
 εξαπλάσια εισπραχθέντα ποσά  από περαίωση ΦΠΑ εξαετίας,
 εξαπλάσια εισπραχθέντα ποσά από πρόστιμα,
δωδεκαπλάσια ποσά από φόρους κεφαλαίου.
Ελπίζουμε τα νούμερα αυτά να αποδεικνύουν ότι η Δ.Ο.Υ. της Κέρκυρας είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Ηγουμενίτσας και συνεπώς το επιχείρημα της επιτροπής είναι έωλο.

Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω είναι προφανές ότι η πολιτική που εφαρμόζεται σχεδιάζεται κυριολεκτικά στο πόδι και δεν είναι τίποτα άλλο παρά πειθήνια ικανοποίηση των οριζόντιων αποφάσεων της Τρόικας, αδιαφορώντας πλήρως για τα πραγματικά και ποιοτικά στοιχεία,  τις οδυνηρές επιπτώσεις στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους αλλά κυρίως σε όλους όσοι συναλλάσσονται με τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Από την περίπτωσή μας μάλιστα διαφαίνεται πως η κατάργηση των Τμημάτων Δικαστικού και Ελέγχου της Κέρκυρας και η μεταφορά τους στην Ηγουμενίτσα, μπορεί να υποκρύπτει παρεμβάσεις άλλου είδους.

Τα αποτελέσματα από τη  μεταφορά των Τμημάτων Δικαστικού και Ελέγχου από την πόλη μας προς την Ηγουμενίτσα (αλλά και αντίστοιχα για τα άλλα νησιά)  θα έχουν τις παρακάτω οδυνηρές επιπτώσεις:
·                     Αποψιλώνεται ακόμη περισσότερο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με άκρως σημαντικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της.
·                     Αμφισβητείται ευθέως,  για άλλη μια φορά, το αναφαίρετο δικαίωμα των νησιωτών για άμεση εξυπηρέτηση και πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να μετακινούνται από τον τόπο διαμονής τους, δικαίωμα που πρέπει να διασφαλίζεται πάση θυσία.
·                     Στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής υποβαθμίζεται  η ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας των νησιωτών και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες, οι δυσκολίες, τα προβλήματα και οι ειδικές ανάγκες που συνεπάγεται η, προστατευόμενη από το Σύνταγμα,  νησιωτικότητα. Η οδυνηρή πραγματικότητα θα είναι έναντι ελαχίστου ή και μηδενικού δημοσιονομικού οφέλους να επωμιστούν οι συναλλασσόμενοι συμπολίτες μας ένα τεράστιο κόστος μετακινήσεων από την Κέρκυρα προς την Ηγουμενίτσα και το αντίστροφο, για εργασίες και συναλλαγές που σήμερα διεκπεραιώνονται στο Νησί μας.
·                     Αμέτρητες εργατοώρες θα χαθούν στις μετακινήσεις αυτές με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της παραγωγικότητας της οικονομίας μας, η οποία μάλιστα έχει συνθλιβεί από την εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα: πολίτης που κατοικεί στο βόρειο ή νότιο μέρος της Κέρκυρας θα πρέπει να διανύσει απόσταση 40 περίπου χιλιομέτρων και να δαπανήσει χρόνο τουλάχιστον μιας ώρας για να μετακινηθεί προς το λιμάνι της Κέρκυρας, δύο περίπου ώρες για την ακτοπλοϊκή διαδρομή προς την Ηγουμενίτσα, σύνολο δηλαδή τρεις ώρες μόνο για την μετάβαση και επιπλέον άλλες τόσες ώρες και χιλιόμετρα για την επιστροφή στο Νησί μας. Αν αυτό δεν είναι βασανιστήριο για τους συντοπίτες μας, χωρίς λόγο μάλιστα, τότε τι είναι;
·                     Θα επέλθει περαιτέρω διόγκωση της φοροδιαφυγής λόγω της κατάργησης του Τμήματος Ελέγχου και θα επιφέρει επίσης άμβλυνση της φορολογικής συνείδησης σε ένα νησί με αυξημένη τουριστική κίνηση, μεγάλες οικονομικές συναλλαγές και φοροδοτική ικανότητα.  
·                     Οι οικογένειες πολλών υπαλλήλων που θα αναγκαστούν να μετοικήσουν είτε να μετακινούνται καθημερινά, θα «διαλυθούν» χωρίς κανένα λόγο και χωρίς να εξυπηρετείται το συμφέρον του Δημοσίου.
·                     Θα απωλεσθούν από το Νησί μας θέσεις εργασίας, λόγω της μείωσης των οργανικών θέσεων  της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.

Οι παραπάνω, κατ’ ευφημισμό, αναδιαρθρώσεις, στην πραγματικότητα απορρυθμίσεις,  οδηγούν σε διάλυση συνολικά τον δημόσιο τομέα και ειδικά στο Υπουργείο μας  έρχονται σε συνέχεια αλλά και σε συνδυασμό με την προσπάθεια εφαρμογής του πολυδιαφημισμένου θεσμού των ελεγκτών βεβαίωσης και είσπραξης ο οποίος έχει δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στους εργαζομένους του Υπουργείου Οικονομικών με αποτέλεσμα την περαιτέρω απορρύθμιση της λειτουργίας του, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τα οικονομικά της χώρας μας, όπου για κάθε αστοχία στην είσπραξη των εσόδων οι ευθύνες επιρρίπτονται στους εργαζομένους του Υπουργείου και το μάρμαρο πληρώνει φυσικά ο ελληνικός λαός.

Οι εργαζόμενοι στη Δ.Ο.Υ. και στις λοιπές Οικονομικές Υπηρεσίες της Κέρκυρας θα αγωνιστούμε ώστε:
·                      Να μην υπάρξει καμία περαιτέρω υποβάθμιση των Υπηρεσιών του Νομού μας αλλά και της Περιφέρειας γενικότερα και να μην μεταφερθούν τα τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου.
·                     Να μην επιβαρυνθούν οι συμπολίτες μας, άσκοπα,  με τα κόστη που αναφέραμε πιο πάνω, τα οποία έρχονται να προστεθούν σε μια ατέλειωτη σειρά υπέρμετρων και άδικων φόρων και χαρατσιών.
·                     Να μη γίνει καμία μετακίνηση υπαλλήλων προς άλλους Νομούς.
·                     Να παραμείνει η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μας όπως και οι αντίστοιχες  των άλλων νησιών αλλά και της Θεσπρωτίας αυτοδύναμες, με πλήρη στελέχωση και με κατάργηση του θεσμού των ελεγκτών βεβαίωσης και είσπραξης ώστε να εξασφαλισθεί ένα περιβάλλον σταθερότητας και εργασιακής ηρεμίας για να συμβάλλουμε στη μέγιστη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων συμπολιτών μας.


Καλούμε
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά κόμματα,  τους βουλευτές και όλους τους φορείς στους οποίους απευθυνόμαστε  να αναλάβουν ή και να στηρίξουν όλες εκείνες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να μην εφαρμοσθούν τα συγκεκριμένα σχέδια και αποφάσεις, τα οποία στερούνται σοβαρότητας και επιχειρημάτων, ζητώντας από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία να επανεξετάσουν τη θέση τους σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα αλλά και τις ανάγκες των νησιών μας.  


Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
             Ο Γραμματέας
Γραμμένος Νικόλαος
              Κέφης Χρήστος

                

Read more »

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Εφοριακών


Αγαπητοί συνάδελφοι, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, στις 13:300, ο Σύλλογος Εφοριακών Κέρκυρας θα πραγματοποιήσει την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, στο Φουαγιέ του  Δημοτικού Θεάτρου.
Επίσης, τις ημέρες αυτές, ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης κλπ για το σύλλογο «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδη Πρώτης Ανάγκης:
Τρόφιμα
Απορρυπαντικά:
Αποσμητικά
Τοματάκια κονκασέ
Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων
Ξυραφάκια μιας χρήσης
Χυμός ντομάτας
Υγρό πλυντηρίου ρούχων
Αφρόλουτρα
Μανιτάρια
Υγρό για τα πιάτα
Αφρούς Ξυρίσματος
Μαγιονέζα, μουστάρδα, κέτσαπ
Χλωρίνη παχύρευστη
Πάνες 9-15 κιλά
Βανίλιες για κέικ
Υγρό γενικού καθαρισμού
Μωρομάντιλα
Μαγιά
Σακούλες σκουπιδιών
Μπατονέτες
Αλεύρι για κέικ
Άσπρο & μπλε οινόπνευμα
Σερβιέτες
Αλάτι χοντρό
Harpic για τουαλέτα

Ξύδι


Τόνος


Ρεβίθια

Οικοσκευή:
Δημητριακά

Επαγγελματικό μίξερ (με κάδο)
Μερέντα

Μπρίκι
Βιτάμ

Σκούπες & σφουγγαρίστρες
Κρέμα Γάλακτος

Αναδευτήρα χεριού μεγάλο
Μπέικον

Φαράσια
Πάριζα


Μαναβική (γενικά)


   Υπεύθυνοι για τη συλλογή των παραπάνω ορίσθηκαν οι:
  Α΄ Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας: Μοναστηριώτη Ντίνα, Τμήμα Φ.Π.Α.- Κέφης Χρήστος Τμήμα         Ελέγχου
  Β’ Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας: Μανταλένα Τριάντη, Γραμματεία-Καββαδίας Αριστείδης,    Τμήμα Εσόδων

 Καλό είναι η συλλογή των ανωτέρω να έχει ολοκληρωθεί έως την ημέρα κοπής της πίτας.

Η προσφορά δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη αρκούν λίγα πράγματα από τον καθένα μας

Στις καταστάσεις που μας έχουν οδηγήσει είναι χρέος μας η αλληλεγγύη, η βοήθεια και η συνεισφορά σε όσους έχουν ανάγκη.

Κέρκυρας 22/01/2013

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
                        Ο Γραμματέας
Read more »